Tìm Kiếm

28 tháng 1, 2019

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ ĐA MINH BA CHUÔNG

Ngày 28/01/2019 - Lễ Nhớ Thánh Tôma Aquinô Tiến Sĩ 
Ca đoàn Thánh Linh chúng con chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Chánh Xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam.
Chúng con cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Tôma Aquinô ban cho Cha Chánh Xứ được tràn đầy ân sủng và bình an để Cha chu toàn bổn phận người Mục Tử của Chúa Kitô.

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh chúc mừng Lễn Bổn Mạng Cha Chánh XứThe Holy Spirit Choir