Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2018

LỊCH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 08.2018

LỊCH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 08.2018

1.    Lịch Phụng vụ - tháng 08.2018
Chúa nhật (29/07/2018): Chúa nhật XVII thường niên
Hiến máu nhân đạo: Thời gian từ 6g30 đến 9g30
Thứ tư (01/08/2018): Thánh Alphongsô Maria Liguori – Tiến sĩ hội thánh (Lễ nhớ)
Thứ bảy (04/08/2018): Thánh Gioan Maria Vianey, Linh mục (Lễ nhớ)
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (08g30)
10 Tu sĩ dòng Đa Minh
Chúa nhật (05/08/2018): Chúa nhật XVIII thường niên
Thứ hai (06/08/2018): Chúa hiển dung (Lễ kính)
Quyên góp cho ơn gọi Đa Minh
Thứ hai, ba (06,07/08/2018): Tĩnh tâm mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng Giáo xứ
Thứ tư (08/08/2018): Thánh phụ Đa Minh, Linh mục (Lễ trọng)
Bổn mạng Giáo xứ Thánh Đa Minh và Ca đoàn Thánh Đa Minh
17g30: Thánh lễ đồng tế mừng Bổn mạng Giáo xứ và Ca đoàn Thánh Đa Minh
Thứ sáu (10/08/2018): Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo (Lễ kính)
Chúa nhật (12/08/2018): Chúa nhật XIX thường niên
Thứ tư (15/08/2018): Đức Mẹ Lên Trời, Cầu cho giáo dân (Lễ trọng)
Chúa nhật (19/08/2018): Chúa nhật XX thường niên
Thứ sáu (24/08/2018): Thánh Barthôlômêô, tông đồ (Lễ kính)
Chúa nhật (26/08/2018): Chúa nhật XXI thường niên
Thứ hai (27/08/2018): Thánh nữ Monica (Lễ nhớ)
Thứ ba (28/08/2018): Thánh Augustinô
Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh (Lễ trọng)
Thứ tư (29/08/2018): Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)

2.    Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 08.2018
Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XVIII 05/08
P. Anh
L. Phương
N. Linh
K. Hạnh
K. Ngân – B. Trân
XIX 12/08
L.Phương
K. Hạnh
P. Anh
L. Tố
B. Linh – B. Trân
XX 19/08
K. Hạnh
T. Khanh
K. Chi
L. Phương
M. Uyên – B. Trân
XXI 26/08
K. Chi
L. Tố
K. Hạnh
T. Khanh
V. Bình – M. Quân

3.    Thông báo:
Thời gian thi đấu trong Hội thao Mừng kính Thánh Đa Minh – Bổn mạng Giáo xứ
Ca đoàn Thánh Linh đã đăng ký tham gia Hội thao giáo xứ các môn: Bóng đá nam, bóng bàn đơn nam (Anh Chương), Nhảy bao bố nam (Phương Anh, Anh Chương), nhảy bao bố nữ (Minh Uyên, Ngọc Thu), Kéo co tập thể nam và tập thể nữ.
Thời gian thi đấu:
28/07/2018: 18g30 Bóng đá
01/08/2018: 18g30 Bóng bàn
01/08/2018: 18g30 Cờ tướng
04/08/2018: 18g30 Kéo co nam/nữ
04/08/2018: 18g30 Nhảy bao bố

The Holy Spirit Choir