Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2017

HAPPY MOTHER'S DAY 2017

Cha Phanxico Xavie chúc lành cho những người Mẹ tham dư Thánh Lễ Chúa Nhựt V Mùa Phục Sinh,
cũng là Chúa Nhựt II trong tháng Năm, là Ngày của Mẹ.Và một số hình ảnh Cha Phanxico Xavie trao quà cho những người Mẹ tham dự Thánh Lễ (1 mình) và những người con tham dự Thánh Lễ cùng với Cha Mẹ, để những người con đó trao tặng quà đến người Mẹ trong Thánh Lễ ngày hôm nay.


Congratulations,

Appreciations,

Recognition,

Gratitude,

 Love

and

Prayer

to/for 

You,

MOTHER!

The Holy Spirit Choir