Tìm Kiếm

17 tháng 8, 2021

PHÂN ƯU & CẦU NGUYỆNCA ĐOÀN THÁNH LINH VỪA ĐƯỢC TIN ANH AU-GU-TI-NÔ BÙI HUY VŨ, NGƯỜI NHÀ CỦA CHỊ MA-RI-A LIỄU THIÊN HƯƠNG, CA VIÊN CỦA CA ĐOÀN, VỪA QUA ĐỜI.

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ THIÊN HƯƠNG VÀ HIỆP LỜI CẦU XIN CHÚA THƯƠNG ĐÓN NHẬN ANH AU-GU-TI-NÔ VÀO NƯỚC TRỜI.

 

CA ĐOÀN THÁNH LINH,

NGÀY 17 THÁNG 8, NĂM 2021