Tìm Kiếm

1 tháng 8, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN CHO BÀ NGOẠI CỦA TRÂM EM

 


Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin Cụ Bà Tê-rê-sa là bà ngoại của Trâm Em vừa được Chúa gọi về.

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Trâm.

Ca Đoàn cùng nhau dâng Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, cầu xin Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Hậu thương ban cho Bà Ngoại được đón tiếp vào Đàn Chiên yêu dấu của Chúa.

 

Ngày 1 tháng 8, năm 2021