Tìm Kiếm

27 tháng 9, 2013

“Thầy gọi anh em là bạn hữu”

Linh mục GIUSE ĐỖ VĂN CHUNG, O.P  đã về Nhà Cha lúc 07g45, thứ Ba, ngày 24/09/2013 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hưởng dương 58 tuổi, 38 năm Khấn Dòng, 18 năm Linh Mục.
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 10g00, thứ Bảy, ngày 28/09/2013 tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông.
Cha Giuse sẽ an nghỉ cùng với các Anh Em tại Nghĩa trang Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Tu viện - Đền thánh Martinô, Hố Nai.

Như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Cha Giuse ĐỖ VĂN CHUNG, O.P.

Ảnh: Duy Trung