Tìm Kiếm

20 tháng 9, 2013

Đố vui có thưởng

Những phần quà hấp dẫn đang chờ "chủ nhân" có câu trả lời chính xác...
BẮT ĐẦU!

1)         Hỏi: Thời tiết mỗi năm cò 4 mùa Xuân, Hạ, Thu và Đông.  Việc thờ phượng Thiên Chúa trong Hội Thánh có mấy mùa?  Đó là những mùa nào?  Thời gian mỗi mùa ra sao?  Ý nghĩa của mỗi mùa là gì?

Đáp:
Việc thờ phượng Thiên Chúa trong Hội Thánh có 5 mùa:
-           Mùa Vọng: 4 tuần lễ trước Lễ Chúa Giáng Sinh để chuẩn bị đón Chúa Ki-tô giáng sinh.
-           Mùa Giáng Sinh: từ Lễ Chúa Giáng Sinh cho tới Lễ Chúa chịu Phép Rửa để thờ lạy Mầu Nhiệm Thiên Chúa Làm Người
-           Mùa Chay: 5 tuần trước Lễ Phục Sinh để sám hối tội lỗi và đón những Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô sống lại từ cõi chết.
-           Mùa Phục Sinh: 7 tuần từ Lễ Chúa Phục Sinh cho đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng Chúa Ki-tô đã chịu chết và sống lại, nhờ đó loài người được ơn cứu độ. 
-           Mùa Thường Niên, hoặc Mùa Quanh Năm, để suy niệm và mừng Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô Phục Sinh sâu rộng hơn.

2)         Hỏi: Thánh Lễ gồm có mấy phần?  Cho biết tên gọi, thời gian và ý nghĩa của mỗi phần?

Đáp:
Thánh lễ có 2 phần:
-           Phụng Vụ Lời Chúa: từ mở đầu Thánh lễ cho đến hết Lời Nguyện Giáo Dân. Tín hữu lắng nghe Lời Thiên Chúa qua các bài đọc Thánh Kinh.
-           Phụng Vụ Thánh Thể: từ lúc dâng bánh, rượu cho đến kết thúc.  Tín hữu được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.

3)         Hỏi: Mùa Thường Niên có ý nghĩa gì?  Có bao nhiêu Chúa Nhựt  trong Mùa Thường Niên?

Đáp:
Mùa Thường Niên không có các lễ đặc biệt về Chúa Ki-tô như Giáng Sinh và Phục Sinh.  Chú đề được suy niệm và tôn thờ một cách sâu xa trong Mùa Thường Niên là Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Ki-tô.  Có 34 (ba mươi tư/bốn) Chúa Nhựt Mùa Thường Niên.

4)         Hỏi: một bài thánh ca khác một bài hát thông thường ở những điểm nào? 

Đáp:
-           Về ca từ, thánh ca dùng Lời Thiên Chúa, hoặc lời các vị thánh; bài hát thông thường dùng lời người phàm
-           Về tiết tấu thánh ca không theo các điệu nhạc khiêu vũ
-           Về giai điệu thánh ca theo âm hưởng nhạc bình ca của Thánh Giáo Hoàng Gregory Cả
-           Về mục đích sáng tác thánh ca là để dùng trong Phụng Vụ Thánh; bài hát ngoài xã hội có mục đích giải trí

5)         Hỏi: chọn 1 trong 2 điều kiện
-           Hát thuộc lòng 1 (một) bài thánh ca tiếng Anh (1 phiên khúc+1 lần điệp khúc
-           Hát nhìn sách 2 (hai) bài thánh ca tiếng Anh (1 phiên khúc+1 lần điệp khúc)

6)         Hỏi: tóm các ý chính trong bài giảng ngày Chúa Nhựt 15 tháng 9 của Cha P.X. Nhứt.

Đáp:
-           Công lý/luật pháp phàm nhân nặng tính báo oán
-           Công lý/luật pháp Thiên Chúa có ý giáo dục và đổi mới
-           Công lý/luật pháp Thiên Chúa giúp con người phục hồi nhân phẩm

...Và phần quà đặc biệt khi vào vòng trong7)         Hỏi: có bao nhiêu thánh tử đạo tại Việt Nam?  Kể ra danh tánh 18 (mười tám) vị?

Đáp: 118 vị
Agnes Le Thi Thanh, the mother of six
Andrew Dung-Lac An Tran
Andrew Thong Kim Nguyen
Andrew Trong Van Tram
Andrew Tuong
Anthony Dich Nguyen
Anthony Quynh Nam
Augustine Huy Viet Phan
Augustine Moi Van Nguyen
Augustin Schoeffer
Bernard Due Van Vo
Dominic Hanh Van Nguyen
Dominic Henares, a Dominican bishop from Spain
Dominic Nicholas Dat Dinh
Dominic Trach Doai
Dominic Uy Van Bui
Dominic Xuyen Van Nguyen
Dominic Kham Viet Pham
Dominic Tran Duy Ninh
Dominic Cam
Dominic Huyen
Dominic Toai
Dominic Mau
Dominic Nhi
Dominic Nguyen
Dominic Mao
Emmanuel Trieu Van Nguyen
Francis Chieu Van Do
Francis Gil de Frederich
Francis Isidore Gagelin
Francis Jaccard
Francis Trung Von Tran
Francis Xavier Can Nguyen
Ignatius Delgado y Cebrián
Jacinto (Hyacinth) Casteñeda, a Dominican from Spain
James Nam
Jerome Hermosilla
John Baptist Con
John Charles Cornay
John Dat
John Hoan Trinh Doan
John Louis Bonnard
John Thanh Van Dinh
José María Díaz Sanjurjo
Joseph Canh Luang Hoang
Joseph Fernandez
Joseph Hien Quang Do
Joseph Khang Duy Nguyen
Joseph Luu Van Nguyen
Joseph Marchand
Joseph Nghi Kim Joseph Thi Dang Le
Joseph Uyen Dinh Nguyen
Joseph Vien Dinh Dang
Joseph Khang, a local doctor
Joseph Tuc
Joseph Tuan Van Tran
Lawrence Ngon
Lawrence Huong Van Nguyen
Luke Loan Ba Vu
Luke Thin Viet Pham
Martin Tho
Martin Tinh Duc Ta
Matthew Alonzo Leziniana
Matthew Dac Phuong Nguyen
Matthew Gam Van Le
Melchor Garcia Sampedro
Michael Dinh-Hy Ho
Michael My Huy Nguyen
Nicholas Thé Duc Bui
Paul Hanh
Paul Khoan Khan Pham
Paul Loc Van Le
Paul Tinh Bao Le
Paul Tong Buong
Paul Duong
Peter Tuan
Peter Dung Van Dinh
Peter Da
Peter Duong Van Troung
Peter Francis Néron
Peter Hieu Van Nguyen
Peter Quy Cong Doan
Peter Thi Van Truong Pham
Peter Tuan Ba Nguyen, a fisherman
Peter Tuy Le
Peter Van Van Doan
Philip Minh Van Doan
Pierre Borie, MEP, France
Simon Hoa Dac Phan
Stephen Theodore Cuenot, a bishop from France
Stephen Vinh
Théophane Vénard, from France
Thomas De Van Nguyen
Thomas Du Viet Dinh
Thomas Thien Tran
Thomas Toan
Thomas Khuong
Valentine Berriochoa
Vincent Liem the Nguyen
Vincent Duong
Vincent Tuong, a local judge

Vincent Yen Do