Tìm Kiếm

4 tháng 9, 2013

Ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria

Bạn sẽ tham gia chứ? Hãy liên hệ với giáo xứ hoặc nhà thờ gần nơi bạn ở để biết được giờ cầu nguyện chính xác nhé!
"I have decided to proclaim for the whole Church... a day of fasting and prayer for peace in Syria, the Middle East, and throughout the world, and I also invite each person, including our fellow Christians, followers of other religions and all men of good will, to participate, in whatever way they can, in this initiative." (Pope Francis)
Những bài Thánh ca trong cuốn Thánh Ca Dân Chúa (TCDC) và Engish Missal 2013 (EM2013) dưới đây sẽ giúp bạn cầu nguyện sâu lắng hơn nếu bạn muốn cầu nguyện một mình:
- In The Day of the Lord (TCDC #338, EM2013 #294)
- Prayer of St. Francis (TCDC #394, EM2013 #259)
- Peace Is Flowing Like A River (EM2013 #260)
♫ Peace is flowing like a river,
flowing out of you and me.
Flowing out into the desert,
setting all the captives free. ♫
Peace Is Flowing Like A River của nhạc sĩ Carey Landry: http://goo.gl/1NgKzd (OCP.vn)