Tìm Kiếm

5 tháng 3, 2020

Đề tài 1: LUẬT NHÂN QUẢ THEO KITÔ GIÁO - LM. P.X. NGUYỄN VĂN NHỨT, OP.


LUẬT NHÂN QUẢ THEO KITÔ GIÁO - LM. P.X. NGUYỄN VĂN NHỨT, OP.

Đại dịch đang diễn ra, xuất phát từ Trung Quốc, khiến cho nhiều người liên tưởng, “gán ghép”, hậu quả đại dịch hôm nay, có nguyên nhân từ những tội ác đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cs. Hay nó là hậu quả của những lỗi lầm “ăn bẩn dơi, chuột…” của một số người dân Hoa Lục.
 “Luật nhân quả - công thưởng, tội trừ - gieo gió, gặt bão – không có chỗ đứng trong Kitô giáo,

Xin mời quý vị dõi theo bài chia sẻ của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông, vào ngày 02/03/2020.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ tiếp theo của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo.