Tìm Kiếm

25 tháng 3, 2020

Đề tài 8: BỐN QUÀ TẶNG THIÊN CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI


Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) Thánh kinh đã dạy cho chúng ta biết, Thiên Chúa sáng tạo chúng ta giống hình ảnh của Chúa và được chia sẻ những phẩm chất linh thiêng của Thiên Chúa. Hình ảnh của Thiên Chúa được thể hiện trong bốn món quà mà Thiên Chúa trao cho loài người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do. Không có bất kỳ loài thụ tạo nào khác được Thiên Chúa ưu ái ban cho bốn món quà này, để thực sự con người trở thành một nhân vị, thành một chủ thể để chịu trách nhiệm về những gì mình suy nghĩ, phát biểu hay hành động. Thiên Chúa là một ngôi vị, thần vị. Chúa có suy nghĩ. Chúa có Lời phán dạy. Chúa có những hành động kỳ diệu từ việc sáng tạo vũ trụ càn khôn, chăm sóc tất cả các công trình mà Thiên Chúa yêu thương, sáng tạo nên. Khi công trình của Thiên Chúa bị ảnh hưởng tác hại của tội lỗi, Chúa đã quyết định giang tay cứu sống và nhất là cứu sống con người – là loại thụ tạo đã được Thiên Chúa ưu ái sáng tạo nên giống hình ảnh của Người. Xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ