Tìm Kiếm

20 tháng 3, 2020

Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo (Xc Thánh Vịnh 115: 3-7)


Đề tài 6: Thiên Chúa chân thật và Thiên Chúa giả tạo (Xc Thánh Vịnh 115: 3-7)

Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng, tôn thờ là “Thiên Chúa chân thật” – đã được tiết lộ, mặc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh, vì Thánh Kinh chính là Lời của Chúa. Thánh Kinh đã được tiết lộ cho loài người qua các vị Thánh hiền, qua các đấng Ngôn sứ - được Chúa soi sáng, để nói cho loài người biết về Thiên Chúa chân thật.
Như vậy, chúng ta rất cần Lời của Chúa để biết phân biệt sự khác biệt giữa một bên là “Thiên Chúa chân thật” – như đã được tiết lộ, mặc khải qua Thánh Kinh và một bên là “Thiên Chúa giả tạo”, “Thiên Chúa giả dối”, “Thiên Chúa nhân tạo” – do chính trí tưởng tượng con người tạo nên.
Vậy “Thiên Chúa chân thật” khác biệt như thế nào với “Thiên Chúa giả tạo”?
Xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo.

Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://youtu.be/3vCoYEWLCLY