Tìm Kiếm

6 tháng 3, 2020

Đề tài 2: ĐẤNG TA THỜ LÀ ĐẤNG NÀO? - Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa

Cha PX Nguyễn Văn Nhứt đã khẳng định: “Luật nhân quả - công thưởng, tội trừ - gieo gió, gặt bão – không có chỗ đứng trong Kitô giáo,… Không phải những người bị lây nhiễm, bị tử vong do virus corona  đã phạm tội, hay Cha mẹ của những anh chị em đó, hay là xa gần, bà con, bạn hữu, hay những người đồng bào, đồng nghiệp có liên quan đến… đã làm điều gì sai…”.

Hôm nay, xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông, vào ngày 02/03/2020.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo.