Tìm Kiếm

12 tháng 3, 2020

Lời Phân Ưu và Cầu Nguyện


PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN

Ca Đoàn Thánh Linh
Chân thành phân ưu cùng Chị Têrêsa Bùi Thị Ngọc Diệp và gia quyến
khi được tin Chúa đã gọi thân mẫu Chị là Cụ Bà Maria Bùi Thị Vinh (1937-2020) về với Người.
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận Bà Maria vào quê hương bình an và hạnh phúc trường tồn.

Ngày 11 tháng 3, năm 2020
Ca Đoàn Thánh Linh