Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2020

Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị


Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) Theo như Lời Thánh Kinh dạy, con người được Thiên Chúa sáng tạo như là một sinh vật thượng đẳng và giống hình ảnh của Chúa. Thế nào là phẩm giá của con người? Thế nào là tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho loài người chúng ta? Trong suốt công trình sáng tạo của Chúa đối với các vật thể khác, dầu vĩ đại hoặc trường tồn hơn con người, nhưng sách Sáng Thế nói, Thiên Chúa chỉ dùng một Lời của Chúa thì các loài vật đó xuất hiện từ hư vô. Tất cả: mặt trời, mặt trăng, sông, núi, chim trên trời, cá dưới nước và bao nhiêu động vật khác lập tức xuất hiện. Nhưng đối với sự xuất hiện của con người, sách Sáng Thế mô tả như là một công trình hết sự tận tụy, cân nhắc của một “nghệ sĩ” tạo hình. Thiên Chúa dù có Lời toàn năng, nhưng khi Ngài bắt tay vào việc sáng tạo con người, lấy một miếng đất vô tri vô giác, hình thành nên một con người. Để con người đó trở thành một sinh vật có sức sống, Thiên Chúa đã truyền hơi thở toàn năng và trường cửu của Chúa vào trong khối đất và con người xuất hiện. Như Thánh Kinh đã nói, con người đã được Thiên Chúa cân nhắc tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Giống hình ảnh của Chúa, không chỉ giống ở bộ dạng bên ngoài như là con giống cha, nhưng ngụ một ý sâu xa hơn là giống về bản chất của Thiên Chúa: có một ngôi vị, có suy nghĩ, lời nói và việc làm. Xin mời quý vị cùng dõi theo những chia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY...