Tìm Kiếm

27 tháng 3, 2020

Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người


Đề tài số 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người (Xc Ga Ga 1:18, Dt 1:1) Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Thiện, vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Làm sao phàm nhân có thể nhận ra Chúa mà yêu kính, tôn thờ? Liệu rằng những điều con người mô tả về Đấng Thiên Chúa rốt cục chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Kính mời quý thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người”, thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE