Tìm Kiếm

12 tháng 3, 2020

Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành


Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành

Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn thì đồng thời Thiên Chúa cũng có quyền năng để Ngài điều khiển vũ trụ càn khôn, theo ngôn từ chúng ta dùng ngày hôm nay là “với cái tính vĩ mô”…. Quyền năng Thiên Chúa can thiệp vào vũ trụ càn khôn, can thiệp vào tất cả biến cố lịch sử nhân loại, không có bất kỳ quyền lực nào của phàm nhân – dù đó là đế quốc vĩ đại, mạnh mẽ và tưởng chừng như bất khả chiến bại như đế quốc của Pharao thời Ai Cập – không thể nào cản trở được chương trình của Chúa, không bao giờ thay đổi được quyết định của Chúa. Khi Chúa đã thi hành Thánh ý của Ngài thì tất cả chương trình của Chúa nhất thiết phải đi đến kết quả. Điều đó đã được chứng tỏ qua biến cố Xuất Hành. Điều này củng cố Đức tin của chúng ta sống trong thời đại thế kỷ 21, chúng ta là dân của Chúa, chúng ta phải tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời ở mức độ vĩ mô…Không có bất kỳ quyền lực nào có thể chống cưỡng lại  quyền năng của Thiên Chúa. Và Chúa sẽ bằng mọi cách can thiệp cho Dân của Chúa mà Chúa đã tuyển chon.

Hôm nay, xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo.