Tìm Kiếm

28 tháng 6, 2022

Ca đoàn Thánh Linh chúng con xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng đến Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2022, đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con, đã đến nhà khách giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, chúng con thăm và chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P. 

Chị Cúc, Chị đại diện ca đoàn kính tặng Cha món quà nhân dịp Lễ Bổn Mạng Thánh Phê-rô

Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, xin Ngài luôn đồng hành, ban muôn phước lành và bình an tuôn tràn trên Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.
Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp