Tìm Kiếm

19 tháng 6, 2022

Hân hoan chào đón thêm 2 người con của Thiên Chúa và Hội Thánh (19/06/2022)

 Hôm này, ngày 19 tháng 6 năm 2022, Chúa Nhựt Lễ Mình Máu Thánh – Năm C. 
Cha chủ tế Phan-xi-cô Xa-vi-ê ban Bí Tích Thánh Tẩy cho hai cháu bé, Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa và Bé Maria Đỗ Thanh Vy, là cháu ngoại và cháu ngoại cố đỡ đầu của Cô Chi, hiện là thành viên ca đoàn Thánh Linh.

Nghi Thức Đón Tiếp

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chủ tế Thánh Lễ

Bài Đọc I-Chị Quỳnh-con của Cô Chi, là Bác cũng như là Mẹ đỡ đầu của Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Bài Đọc II-Chị Quyên-con của Cô Chi, là Mẹ ruột của Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê giảng Lễ


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cử hành Bí Tích Thánh Tẩy


   
Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Gia đình hai Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa và Bé Maria Đỗ Thanh Vy

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Gia đình Bé Maria Đỗ Thanh Vy


Ca Đoàn Thánh Linh tổng hợp