Tìm Kiếm

24 tháng 11, 2014

Ca khúc Hát đám cưới

Thứ Tư  ngày 03/12 lúc 3:30PM 
tại nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông

Lên đền ThánhVinh phúc thay


Xin khấn nguyện 
(tạm thời chưa tìm ra file mp3)

Nguyện cầu cho nhau


Diễm tình ca 3