Tìm Kiếm

4 tháng 11, 2014

MÀU TÌNH YÊU

(Kính mừng Thánh Martin de Porres, OP, 1579-1639)
Người đen mà tấm lòng vàng
Đơn sơ, thánh thiện, khiêm nhường, mến yêu
Chạnh lòng thương những người nghèo
Bị khinh miệt, chịu khổ đau, u buồn
Đen da nhưng chẳng đen lòng
Người xinh, da trắng, yêu thương màu gì?
Martin kinh nghiệm sầu bi
Vào Dòng cũng chỉ mong là hiến sinh
Bởi vì ngài cảm thấy mình
Không hề xứng đáng trở thành Thầy tu
Gương cầu nguyện, đức khiêm nhu
Bề trên bảo hãy khấn như mọi người
Không ai kỳ thị nữa rồi
Ngài đi tìm trẻ mồ côi khắp miền
Khi tu viện phải nợ nần
Ngài rằng: “Con chỉ da đen thôi mà
Nhà Dòng cứ bán con đi
Con là tài sản của Nhà Dòng thôi” (*)
Nhiều người thấy kính trọng ngài
Nhưng ngài vẫn sống cả đời khiêm nhu
Noi gương Đức Chúa Giêsu
Martin bác ái, thiết tha yêu người
Xin thương nâng đỡ cả đời
Cho con mến Chúa, yêu người thành tâm.

TRẦM THIÊN THU
(*) “Con chỉ là người da đen, hãy bán con đi. Con là tài sản của nhà dòng, hãy bán con đi!”.