Tìm Kiếm

29 tháng 11, 2014

NHỮNG BIẾN CỐ TRONG NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, 2014-2016

(xuanbichvietnam.net) Tháng Mười Một 16th, 2014.

Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội Đời sống Tông đồ đã chuẩn bị một  chương trình cho việc cử hành năm này. Bên cạnh thư luân lưu gởi cho các nam nữ tu sĩ có tựa đề “Hãy vui lên”, Bộ đã có chương trình hoạt động sau:


Khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến:
29/11/2014 – Canh thức cầu nguyện ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Rôma, lúc 19g00.
30/11/2014 – Chúa Nhật I Mùa Vọng, Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, lúc 10g00.

Thời gian suy tư và chia sẻ (ở bình diện thế giới)

Họp đại kết tu sĩ
22-24/1/2015, Rôma
24/1/2015 – Canh thức cầu nguyện

Hội thảo dành cho các nhà đào tạo Đời sống Thánh hiến
8-11/4/2015, Rôma
11/4/2015 – Canh thức cầu nguyện.

Hội thảo dành cho các tu sĩ trẻ
23-26/9/2015, Rôma

Hội nghị quốc tế về Đời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất
Chủ đề: Hướng đến một tương lai sứ mạng tông đồ Tin Mừng, một hình thức sống thường hằng trong Giáo Hội
24/1 – 2/2/2016, Rôma
Với các tham dự viên của Đời sống đan tu, các Dòng tu và các Hội đời sống tông đồ, các Tu hội đời, các Trinh nữ thánh hiến, các hình thức tu trì mới.
Bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến:
30/1/2016 – Lễ tạ ơn tại Đền thờ thánh Phêrô.
1/2/2016 – Canh thức cầu nguyện.
2/2/2016 – Ngày quốc tế Đời sống Thánh hiến: Thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô.

Những biến cố đặc biệt
Hội nghị quốc tế
Dành cho các dòng tu và các Hội đời sống tông đồ – Rôma, 27-30/1/2016
Dành cho Đời sống đan tu – Rôma , 28-31/1/2016
Dành cho Tu hội đời – Rôma, 29-31/1/2016
Dành cho các Trinh nữ thánh hiến – Rôma, 29-31/1/2016
Dành cho các hình thức tu trì mới – Rôma, 29-31/1/2016
Các cử hành nhóm
Lễ tạ ơn – 30/1/2016: Canh thức cầu nguyện ở Đền thờ thánh Phêrô, 20g00. Chủ đề: Ngôn Sứ, sự thánh thiện và sự tử đạo trong thành đô con người
Tiếp kiến Đức Thánh Cha 1/2/2016
Thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành  - 2/2/2016: Bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến


Các cách thức cử hành
Những  biến cố trong các giáo phận, các vùng, đất nước và châu lục, được phối hợp bởi Bộ Đời sống Thánh hiến hợp tác với các nhóm quan tâm ở địa phương.

1. Hội thảo nghiên cứu
 Phải được tổ chức bởi mạng lưới các Đại học Tòa Thánh của các Dòng Tu về các chủ đề và vấn đề của đời sống thánh hiến liên quan đến kỷ niêm 50 năm Công đồng Vatican II.

2. Kính nhớ các Thánh và các thánh Tử vì đạo của đời sống thánh hiến – 26/9/2015.
Cử hành ở những nơi có một tầm quan trọng tông đồ chứng tá trên khắp thế giới.
Các buổi lễ này sẽ được tổ chức bởi các Hội đồng Giám mục và các Bề trên thượng cấp trên bình diện quốc tế và quốc gia.
Ở Rôma: Sẽ có các hoạt động ở Sainte Marie d’Ara Coeli, ở nhà tù Mamertine, ở Colysê và hoàng thành.

3. “Giáo Hội cần đến các bạn”
hành trình có một tầm mức Tin Mừng, cương quyết và đem ra thực hành trong những mối tương tác giữa các Dòng đời sống tông đồ, Đời sống đan tu, các Tu hội đời, các Trinh nữ thánh hiến và các dòng tu mới.

4. Kênh cầu nguyện trên thế giới trong các Đan viện – 8/12/2014
Nó sẽ được diễn ra trong các đan viện khác nhau vốn có một tầm quan trọng đặc biệt khắp nơi trên thế giới.
Đan viện Đức Bà Thăng Thiên – Asmara (Erythrée)
Dòng Casamari thuộc dòng Xitô.
Ashram de Shantivanam – Shantivanam (Ấn độ)
Dòng Camaldoli – Dòng Biển Đức.
Đan viện thánh Clara – Assise (Ý)
Dòng chị em nghèo khó của thánh Clara.
Đan viện thánh Catalina – Arequipa (Pêru)
Dòng Hai của dòng Anh Em Giảng Thuyết.
Đan viện Nhập Thể – Avila (Tây Ban Nha)
Dòng Hai của dòng Đức Trinh Nữ Maria núi Cát Minh.
Tu viện Getsemani – Kentucky (USA)
Dòng Xitô nhiệm nhặt.

5. Con đường của vẻ đẹp
“Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền CHÚA tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.” (Tv 27,4).
Một cử hành các ngôn ngữ nghệ thuật của đời sống thánh hiến, để chiêm ngắm và công bố chân lý và vẻ đẹp của đức tin.
6. Học hỏi đời sống thánh hiến
Những khóa học đan viện sẽ diễn ra “trên mạng” cho các nữ đan sĩ.

Tý Linh theo op.org


- Tin thêm về Đời Sống Thánh Hiến: