Tìm Kiếm

14 tháng 11, 2014

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 & 12-2014/ ACTIVITIES PLAN FOR NOVEMBER AND DECEMBER, 2014

1.      Tổ chức đọc kinh viếng nghĩa trang Đa Minh
-         Thởi gian: Chúa Nhật, ngày 23/11
-           Sau Thánh Lễ Chúa Nhật: Ca đoàn ăn trưa (bún bò - cô Khanh), vui lòng đăng kí với chị Thảo Linh hoặc chị Thanh Vân (20.000đ/ca viên).
-          Mua nhang, nến : Chị Vân
2.      Tĩnh tâm mùa vọng
-         Thởi gian: Chúa Nhật, ngày 21/12  - Từ: 12:00PM – 3:30PM
-          Địa điểm: Phòng B1
-          Ăn trưa: Phở (Anh Bình) , nước lọc và trái cây tráng miệng (Chị Vân)
-          Chi phí dự kiến: 20.000đ/ca viên
-          Số lượng tham dự đăng ký từ ngày 01/12 – 15/12
-          Chủ đề tĩnh tâm: “Thiên Chúa có một gia đình”
Giảng tĩnh tâm: Cha Phanxico Nguyễn Văn Nhứt, O.P
Giải tội: Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P
3.      Làm Sách Nhạc Giáng Sinh:
-          Các chị: Thảo Linh, Tuyết Linh, Thanh Vân.
4.      Hát Carolling Giáng Sinh 2014:  Tại nhà các ca viên
-         Ca viên đăng ký đón ca đoàn đến nhà: Từ 27/11 – 7/12
-         Thời gian hát caroling: 15 – 21/12
5.      Tiệc mừng Giáng Sinh năm 2014
-         Thởi gian: Thứ Bảy, ngày 20/12  - Từ: 6:00PM – 9:30PM
-          Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ
-          Ăn tối: 500.000đ/ bàn / 10 ca viên – dự kiến 50.000đ/ ca viên
-          Âm thanh, ánh sáng: Anh Bình
-          Khách mời: Cha Tiến Lộc và các chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn
-          Nhạc cụ: Các chủng sinh tham gia có thể mang theo nhạc cụ
-         Ca viên đăng ký tham gia: Từ 27/11 – 7/12
6.      Danh sách ca viên chính thức:  Chị Thảo Linh hoàn tất
7.      Danh sách ca viên mới sẽ chính thức gia nhập nhân dịp Giáng Sinh: Chị Thảo Linh hoàn tất
8.      Hát đám cưới:  
-         Con trai cô Chi: Thứ Tư  ngày 03/12 lúc 3:30PM
-         Chúa Nhật ngày 07/12 lúc 10:30AM
-          Chúa Nhật ngày 25/12 lúc 10:30AM
9.      Hát lễ Giáng Sinh: Ngày 25/12 lúc 10:30AM
10.  Nuôi heo: Từ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng 30/11/2014
---
ACTIVITIES PLAN FOR NOVEMBER AND DECEMBER, 2014
1.    Prayer for the Deceased at St. Dominic’s Parish Cemetery
-         Date: Sunday, the 11th of November, 2014
-          After the Holy Mass: The Choir, led by Fr. Joseph Nguyen, O.P. and Fr. Francis Nguyen, O.P., will go to the blessing of Ms Chi’s new house in District 2, and have lunch with her family there.
-         From:  2:30PM: prayer at the cemetery.
-         Buying incense and candle : Ms.Vân 
2.    Advent Recollection
-         Date: Sunday the 21st of December, 2014 - From: 12:00PM – 3:30PM
-         Place: Room B1
-         Lunch: Phở (Vietnamese noodles : Mr. Bình) , drinking water and fruit (Ms.Vân)
-         Fees: 20.000VND/
-         Registration: From  12/1 to  12/15
-         Topic: “ God Has A Family”
Fr. Francis Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
Confessor: Fr. Joseph Ngô Mạnh Cường, O.P 
3.    Christmas 2014 Carolling:  At Choir Members’ Home
-         Registration : From 11/27 – 12/7
-         Caroling Time: From 12/15-21
-         2014 Chritsmas PartySaturday, the 20th of December, 2014  - From: 6:00PM – 9:30PM
-         Place: St. Dominic’s Parish Pastoral Center
-         Dinner Contribution: 50.000VND/ Person
-         Sound and Light : Mr. Bình
-         Guests: Fr. Tiến Lộc and Mai Thôn Redemptorist Postulants
-         Musical Instruments: Bring Your Own Instruments
-         Registration: From 11/27 – 12/7 
4.    Wedding Holy Masses Service:  
-         of Ms. Chi’s Son: Wednesday, the 3rd of December, 2014 at 3:30PM
-         Sunday the 7th of December, 2014 at 10:30AM
-         Sunday the 25th of December, 2014 at 10:30AM
5.    Christmas Holy Mass: the 25th of December, 2014 at 10:30AM
6.    Savings for Charity:  From First Sunday of Advent the 30th of November, 2014