Tìm Kiếm

15 tháng 11, 2014

20 điều không bao giờ xảy ra

1. Ta đối xử với người không chân thật mà mong người đối xử chân thật
với ta là điều không bao giờ xảy ra.


2. Ta gian tham tài sản của người mà mong người giao tài sản cho ta
cất giữ là điều không bao giờ xảy ra.


3. Ta sống không đoan chánh, lễ độ với người mà mong người sống lễ độ
và đoan chánh với ta là điều không bao giờ xảy ra.

4. Ta đối xử với người bằng tâm ý trách móc, hận thù mà mong người đối
xử với ta bằng tâm ý thân thiện, gần gũi là điều không bao giờ xảy ra.

5. Ta không đối xử với người bằng tình thương mà mong người đem tình
thương đối xử với ta là điều không bao giờ xảy ra.

6. Ta đối xử với người bằng tâm cố chấp mà mong người đối xử với ta
bằng tâm ý hỷ xả là điều không bao giờ xảy ra.


7. Ta đối xử với người bằng tâm ý cao ngạo mà mong người kính trọng ta
là điều không bao giờ xảy ra.

8. Ta đem tâm kỳ thị để đối xử với người mà mong người không đối xử kỳ
thị với ta là điều không bao giờ xảy ra.

9. Ta sống với tâm tham đắm tài sản và quyền lực mà mong có giấc ngủ
yên bình là điều không bao giờ xảy ra.

10. Ta sống với tâm ý hại người và không đoan chánh mà trong lòng
không sinh ra sợ hãi là điều không bao giờ xảy ra.

11. Ta sống với tâm nhỏ bé mà mong mọi người đều quy phục ta là điều
không bao giờ xảy ra.

12. Ta sống chạy theo hình thức bên ngoài mà tâm ý không vọng động
theo đúng, sai là điều không bao giờ xảy ra.

13. Ta sống không biết lắng nghe và học hỏi mà mong cầu có tiến bộ là
điều không bao giờ xảy ra.


14. Sống chạy theo danh vọng mà không gặp nguy nan là điều không bao giờ xảy ra.

15. Sống và làm việc với tâm phiền não mà mong có thảnh thơi và tự do
là điều không bao giờ xảy ra.

16. Sống và làm việc theo cá tính mà mong có tri kỷ là điều không bao
giờ xảy ra.

17. Người lãnh đạo sống thiếu độ lượng mà mong có những phụ tá giỏi là
điều không bao giờ xảy ra.

18. Người lãnh đạo thiếu khả năng quyết đoán công việc mà mong thuộc
cấp có tài năng không lấn lướt là điều không bao giờ xảy ra.

19. Muốn mọi người lúc nào và ở đâu cũng đều làm theo ý của mình là
điều không bao giờ xảy ra.

20. Người khác ăn mà mình no, người khác thở mà mình sống là điều
không bao giờ xảy ra.


Ta quán chiếu những điều trên đây một cách thường trực và sâu sắc, trí
và minh sẽ khởi lên trong tâm ta; từ bi và hỷ xả sẽ khởi lên trong đời
sống của ta, giúp ta lấy lại niềm tin và vượt ra khỏi mọi vô minh ảo
tưởng và khổ đau ngay ở trong cuộc sống này.