Tìm Kiếm

21 tháng 11, 2014

Hình ảnh trong ngày 20/11

Đại diện ca đoàn tri ân những người Cha và cũng là người Thầy đã hết lòng vì ca đoàn...

Sự kiên nhẫn của các Ngài đối với ca viên là vô hạn! :)

Cha Cố Giuse cũng gửi lời cám ơn đến ca đoàn...