Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2020

Cao Thủ Ngụy Trang

 Anh Vương Lượng, một họa sĩ tranh sơn dầu người Trung Quốc, có thể tàng hình vào một khung cảnh nào đó.  Mời anh chị em thưởng thức tài nghệ ngụy trang bậc thầy của anh.