Tìm Kiếm

9 tháng 8, 2020

LHS Chúa Nhật XIX TN: CHỈ CÓ THỂ TÌM GẶP CHÚA TRONG MỘT CÕI LÒNG BÌNH AN


LHS Chúa Nhật XIX TN: CHỈ CÓ THỂ TÌM GẶP CHÚA TRONG MỘT CÕI LÒNG BÌNH AN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com