Tìm Kiếm

13 tháng 8, 2020

LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XIX TN: ĐƯỢC ỦY THÁC SỨ VỤ THA THỨ


LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XIX TN: ĐƯỢC ỦY THÁC SỨ VỤ THA THỨ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com