Tìm Kiếm

28 tháng 8, 2020

Mary, Did You Know?


Mary, Did You Know?

By Mark Lowry

 

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?

Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy has come to make you new?

This child that you've delivered, will soon deliver you

 

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy has walked where angels trod?

When you kiss your little baby, you kiss the face of God

 

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again

The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

 

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb?

That sleeping child you're holding is the great I am

 

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? Oh

Mary did you know?

 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, một ngày kia sẽ đạp trên sóng nước?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, rồi sẽ cứu sống tất cả các con cái của Mẹ?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, đã đến để canh tân đời Mẹ?

Đứa bé trai Mẹ vừa hạ sinh, sau này sẽ ban cho Mẹ được tái sinh.

 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây sẽ ban cho người mù được nhìn thấy?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây sẽ chỉ cần vẫy tay là giông bão lặng yên?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây từng tung hoành trên mọi nẻo đường của các thần trời?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, khi Mẹ hôn đứa con trai bé bỏng của Mẹ đây, là Mẹ đang đặt một nụ hôn lên Thánh Nhan Thiên Chúa?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?  Mẹ Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?

Người mù sẽ được nhìn thấy, người điếc sẽ được nghe, người chết sẽ tái sinh,

Người què sẽ nhảy múa, người câm sẽ cất tiếng chúc tụng Chiên Con.

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây là Đức Chúa của toàn cõi vũ trụ càn khôn?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây một ngày kia sẽ thống trị muôn dân muôn nước?

Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây là Chiên Con hoàn hảo của trời cao?

Đứa bé trai đang say giấc trong vòng tay của Mẹ đó chính là Đấng Hằng Hữu Vĩ Đại Ngàn Trùng. 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?

Ôi! Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?