Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2020

Mời Tập Công Phu Thiếu Lâm

Chú bé Ngải Khê, 9 tuổi, sư nhí của trường phái Thiếu Lâm Tự, mời quý bạn luyện 2 ngón "Thiết Thủ" (đầu thép) và "Hầu Vũ" (múa khỉ)Chúc mọi người vui tươi, mạnh khỏe.
P.X. Nhứt