Tìm Kiếm

2 tháng 9, 2018

Chương trình phụng vụ tháng 09.2018

Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 09.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XXII 02/09
N. Linh
L. Tố
K. Hạnh
P. Anh
K. Ngân – B. Linh
XXIII 09/09
L. Phương
K. Chi
N. Linh
L. Tố
T. Trang – H. Kim
XXIV 16/09
H. Khanh
P. Anh
L. Phương
K. Chi
M. Uyên – N. Ý
XXV 23/09
M. Uyên
T. Trang
H. Khanh
K. Hạnh
L. Phương – H. Kim
XXVI 30/09
V. Trí
Như
V. Chương
Phượng
N. Ý – T. Trang


The Holy Spirit Choir