Tìm Kiếm

28 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con hãy tập đem những gì là trọng yếu lên hàng đầu, đó là điều tối quan trọng, bởi chỉ có thế mọi sự mới trôi chảy tốt đẹp được. Con hãy thăm dò con tim của mình, và hãy coi xem con để cái gì lên trên hết. Có phải chính bản thân con và lợi ích riêng con không? Có phải công việc của con và vật chất xung quanh con không? Con có hài lòng sống cuộc đời mình mà hoàn toàn không biết gì đến Cha, tin chắc rằng mình có thể xúc tiến mọi công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của Cha, hoàn toàn không cần đến Cha?
Con hoàn toàn tự do lựa chọn mọi thái độ mà con muốn. Không ai ngăn cản con đâu. Nhưng con phải sẵn sàng đón nhận những hậu quả khi mọi chuyện không trôi chảy. Con hãy nhớ rằng, khi con biết cái gì là đúng mà con còn cứ làm theo ý riêng mình thì trách nhiệm của con càng lớn, bởi con không thể biện hộ cho cái gì mình không biết. Khi biện hộ cho một điều gì mà tốn quá nhiều công sức đến nỗi không đủ giờ làm việc đó thì việc biện hộ đó không nên làm. Cha nói với con rằng khi con đặt những điều trọng yếu lên hàng đầu, thì con sẽ có thì giờ cho tất cả.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cha hiểu con quá nhiều rồi mà! Sao lại còn có nhiều câu hỏi thế? Cha biết rằng con luôn cố gắng đưa Cha lên hàng đầu, tức sự nghiệp của Cha, tức những Chân, Thiện, Mỹ, mà đối tượng vẫn là hạnh phúc của con người. Con tin rằng mọi tiếp xúc và mọi hành động của con đã được Cha hướng dẫn.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung