Tìm Kiếm

7 tháng 8, 2015

Chúc mừng Cha Phan-xi-cô...

Ca đoàn chúc sức khỏe và mừng Cha Phan-xi-cô lên chức Cha phó Giáo xứ ĐaMinh Ba Chuông kiêm Cha phó bề trên Tu Viện An-bê-tô.
Cha là tấm gương sáng cho chúng con noi theo bởi tính khiêm nhường và luôn sống đúng tinh thần khó nghèo của Thánh ĐaMinh.
Xin được gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn vô hạn đến Cha...