Tìm Kiếm

10 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 10 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con có muốn làm một cái gì để cải thiện tình trạng thế giới này? Vậy con hãy nhìn vào chính con, bởi con đừng bao giờ quên rằng mọi sự bắt đầu từ chính mình. Nếu con biến đổi tâm con trở nên tình yêu, sự an bình, hài hoà và Hợp Nhất, thì tâm hồn của toàn thế giới sẽ đổi thay. Nhưng những bước đầu không phải luôn luôn dễ dàng đâu. Con sẽ thấy trong con những xó xỉnh tối tăm và cần thiết phải làm sạch sẽ. Con sẽ thấy rằng những động lực của con không phải luôn luôn được khởi phát từ trên cao, và những sở thích cũng như những ghét sợ của con đều rõ nét hết, hơn con tưởng kia! Con sẽ thấy con rất có xu hướng muốn phân biệt mọi chuyện, trong khi đâu có cần làm chuyện đó, bởi mọi chuyện đều là Một trước mắt Cha. Con sẽ thấy tình thương của con cho kẻ khác chưa đúng mức lắm đâu. Con hãy bắt đầu bày những con bài lên bàn và hãy quyết định làm cái gì đi, và bắt đầu làm ngay đi.
Không có lúc nào tốt hơn lúc này. Cha đang ở đây để giúp con. Hãy kêu đến Cha và để Cha dẫn dắt con từng bước!
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con vẫn là cây viết chì trong tay Cha đấy chứ? Con tin tưởng Cha lắm! Cha cứ dạy con nữa đi! Để con được hữu xạ tự nhiên hương, vì trong con được đầy Cha và những xó xỉnh tối tăm nhất cũng được tràn ngập ánh sáng và hương thơm. Cha ơi! Mọi sự phải đến với con xin hãy cứ đến. Vì Bàn Tay Cha đang viết bằng chính cây viết chì là con. Xin Cha hãy sử dụng những xó xỉnh tối tăm trong con để tô điểm cho bức tranh của Cha nên tuyệt vời. Có lẽ nó sẽ làm nổi bật lên những vẻ đẹp của bức tranh đó.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung