Tìm Kiếm

19 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 19 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Tại sao con không trực tiếp đón nhận ngay từ Cha những cảm hứng và cách ứng xử cho cuộc sống tâm linh, mà phải hỏi han ai khác? Con không thấy rằng con đang có trong con mọi khôn ngoan, mọi hiểu biết, mọi sáng ý? Con đâu phải tìm kiếm những thứ đó ở bên ngoài, nghĩa là con phải dành thời giờ để ở yên tĩnh và để đi sâu vào đáy lòng mình mà tìm ra chúng. Không có gì tuyệt vời hơn, hay bỏ công hơn, để tiếp xúc trực tiếp với Cha, là nguồn mọi sáng tạo.
Điều đó có nghĩa là con phải dành thời gian, và nếu cần, phải sáng chế ra cách nào đó để tiếp xúc được với Cha. Con phải đạt tới mức độ con mong ước là đem Cha đi vào thấu suốt cuộc đời con và song hành với Cha, nói chuyện với Cha trong mọi lúc, chia sẻ mọi thứ với Cha, cả những thành công cũng như những thất bại. Khi nào tình yêu lai láng và con là Một với Cha, con sẽ thật sự muốn chia sẻ hết với Cha, hơn bao giờ hết.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con cảm tạ Cha vô cùng vì sự phong phú dồi dào mà con đang chứa đựng trong con. Vì Cha đang ở trong con. Mà Cha là mọi giàu sang, mọi khôn ngoan, mọi hiểu biết, là nguồn mọi sáng tạo. Cha ơi! Con cám ơn Cha đã nói bằng miệng lưỡi con, đã suy tưởng bằng óc não con, đã rung động bằng trái tim con. Con cảm tạ Cha vì những bài học tuyệt vời của Cha cứ theo con mãi trên từng bước đường con đi.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung