Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 5 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con phải giữ cho những đòi hỏi của mình ở mức độ cao, càng cao càng tốt. Con đừng chểnh mảng cũng đừng quá chóng vánh trong những công việc của mình. Sự hoàn thiện luôn luôn phải là mục đích của con. Cho dù nó có thể coi như không thể đạt tới được, nhưng con vẫn vươn tới và cứ tiếp tục vươn tới.
Con đừng bao giờ thoả mãn với một công việc ở mức tồi, hay làm mà không tin tưởng, không ưa thích. Mọi việc con làm- bất cứ việc gì- con hãy là vì Vinh Dự và Danh Cha, bởi, khi mục đích của con là làm mọi việc vì Cha, thì mục đích của con luôn luôn được nâng lên và con sẽ chưa thoả mãn khi con chưa đem ra cái tốt nhất của con. Con hãy tập quên mình khi phục vụ người khác. Con hãy vui mừng thật sự khi con cho đi với mọi giá. Con hãy luôn nhớ rằng có nhiều mức độ khác nhau để ban tặng, từ mức cao nhất xuống thấp nhất, từ khía cạnh tinh thần đến khía cạnh thể chất. Dù ở mức độ nào đi nữa, con hãy cho và cho hết mình, rồi con sẽ nhận thấy cái con cho đi cũng sẽ trở lại với con như vậy.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con cám ơn Cha đã nhắc con rằng những lời con nói con yêu Cha, tuy nó rất khác với những lời máy móc khi xưa, những câu kinh vắn tắt để có số lượng, thì những câu:"con yêu Cha" đây thật đầy cảm xúc, đầy thán phục, nhưng Cha lại nhắc con là lời nói đã thật rồi thì phải có hành động, đó là phải làm mọi việc vì vinh dự và danh Cha, làm cho tốt và làm với mọi giá.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung