Tìm Kiếm

12 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 12 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con không thể làm tất cả những gì con phải làm trong lúc con đang bị căng thẳng. Con hãy dành thì giờ ngồi lại một mình và làm một cái gì đó thật đơn giản, cái mà con thích làm, nhưng phải là cái chính con chọn lựa chứ không phải người khác đề nghị. Khi con làm như thế, con sẽ thấy là con có thể nhìn mọi sự việc từ một mức độ tâm linh khác nhau. Sứa nặng không còn nữa và con sẽ thấy con có thể làm được nhiều chuyện. Cũng vậy, con đừng bao giờ cố nhìn thật xa ở phía trước, thái độ đó có thể là nguyên nhân của những căng thẳng và buồn bực miên man. Con chỉ có thể bước đi từng bước thôi, vậy hãy bước đi một bước, còn bước sau đó nó sẽ đến đúng lúc của nó. Con hãy để cho cuộc đời mở ra và đừng cố gắng kìm hãm nó. Con đừng bực dọc hay mất kiên nhẫn khi có những chuyện xảy ra không đúng như con tiên liệu.
Tốt hơn, con hãy nhìn ý định và Chương Trình của Cha đang can thiệp và tất cả những gì đang xảy đến, và hãy nhận chân rằng mọi chuyện là để cho cái tốt nhất được thực hiện.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Những lời dạy của Cha hôm nay rất thích hợp với con: đi từng bước một, bước sau sẽ tự đến. Đừng kìm hãm mà để cho cuộc đời mở ra một cách tự nhiên. Mọi sự đang nằm trong chương trình của Cha, và mọi sự đang đi đến cái tốt nhất. Cha rất hiểu là vì con yếu hèn còn Cha thì đầy yêu thương và con hoàn toàn tin tưởng vào Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung