Tìm Kiếm

14 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 14 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Vì con cộng tác với tổng thể bằng những tài năng riêng biệt của con, cũng như những miếng hình của trò chơi ghép hình, khi đã được ghép ăn khớp với nhau thì tạo nên một tổng thể toàn vẹn. Những năng khiếu đặc biệt của con là gì? Tại sao con không chia sẻ nó, và đừng giấu nó đi, bởi tất cả đều cần thiết? Con có thể cảm thấy mình có nhiều tài năng hay có ít hoặc chẳng có gì để cho. Nhưng tình trạng sau cùng này thì không thể có. Con có một cái gì đó duy nhất để cho, mà không ai khác có thể cho, và cái gì đó lại rất cần thiết; điều đó tuỳ thuộc vào con để khám phá ra nó là cái gì và để ban tặng nó. Để làm nên cái tổng thể phải cần đến đủ thứ. Mỗi con vít, mỗi miếng phụ tùng, mỗi cái lò xo nhỏ xíu, đều cần thiết để làm nên một cái đồng hồ.
Mỗi bộ phận trong cơ thể, mỗi tế bào li ti, mỗi phần tử đều cần thiết để cấu thành một thân thể tốt đẹp. Một khi con tự thấy mình là thành phần của một tổng thể, con không còn muốn giữ lại cái mà con phải cho đi.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con là cái gì của Tổng thể? Miếng hình mà con là thành phần của nó, nhìn riêng một mình nó chẳng nói lên cái gì, nhưng trong tổng thể nó không thể thiếu vắng và những chi tiết nhỏ nhặt nhất của nó cũng phải ăn khớp rất chặt chẽ với những chi tiết khác của tổng thể. Vậy cái ăn khớp đó rất quan trọng biết bao. Xin Cha hãy giúp con với, trong vấn đề này, để con đừng làm méo mó tấm hình tuyệt vời của tổng thể.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung