Tìm Kiếm

26 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 26 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con có rất nhiều việc phải làm. Đó là công việc thầm lặng, để tạo dựng tình yêu trong thế giới, cũng giống như men trong bột, nó làm việc cách âm thầm, không một tiếng động, nhưng nếu không có nó, tấm bánh kia chỉ là một cục bột chắc nịch. Vậy, con hãy yêu thương những con người đang sống với con, đang làm việc với con, và cũng yêu cả những người hầu như là kẻ thù của con. Phúc cho con, nếu con yêu được những người hầu như không thể yêu, hơn là con chỉ yêu những ai con yêu. Con hãy cảm thấy có nhu cầu yêu thương mọi người, và hãy làm cho mình trở nên con kênh, để tình yêu tuôn chảy đến mọi người hầu đáp ứng được nhu cầu đó!
Nếu mỗi người đều tập yêu thương nhân danh tình yêu, thì cái nặng nề của thế giới sẽ nhẹ bớt đi, bởi tình yêu luôn đem đến một yếu tố nhẹ nhàng thanh thản ở đâu có nặng nề và đen tối. Tình yêu bắt đầu ở nơi mỗi người, vậy hãy nhìn vào trong chính con tim mình và làm cho nó trổ lên. Con hãy cho đi một cách tự do và với một niềm vui đích thực!
Lời đáp trả:
Cha ơi, là con người thì ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu một cách thô sơ, nhân loại. Đó là nhu cầu tự thoả mãn, nó nặng về phía bản thân hơn là phía tha nhân. Và bài học hôm nay Cha dạy con phải làm việc rất nhiều trong thinh lặng và âm thầm để siêu nhiên hoá nhu cầu đó. Và phúc cho con nếu con có được cái nhu cầu yêu cả những ai khó yêu nhất. Cha ơi! Với sự giúp đỡ tích cực và hữu hiệu của Cha, con sẽ cố gắng bắt đầu tạo cho mình được cái như cầu đó, con sẽ làm việc rất nhiều trong âm thầm để tìm ra được lối thoát cho nhu cầu của tình yêu tha nhân đó! Con tin rằng Cha và con sẽ thắng!
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung