Tìm Kiếm

22 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 23 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con hãy để cho quyền lực của Chúa Thánh Thần tuôn chảy trong con và ngang qua con. Con hãy mở lòng ra đón lấy quyền lực thần thiêng đó và hãy nhận biết rằng bí quyết của nó, là ở chỗ con luôn tiếp xúc chặt chẽ với Cha, và múc ở nơi Cha là nguồn mạch vô tận, vĩnh viễn. Nó luôn sẵn ở đó để mọi tâm hồn đều có thể đến múc và sẵn sàng sử dụng nó một cách hữu hiệu cho tổng thể. Con phải luôn sẵn sàng; con phải xin rồi mới nhận được. Nếu con chưa chuẩn bị thì Cha không ép buộc con đâu. Con có thể tin rằng với Cha, con có thể làm được mọi sự. Con có chấp nhận điều đó như một hành động, hay con lại để cho những nghi ngờ và sợ hãi làm tổn thương đến sự hoàn thiện của cuộc đời con?
Có một sự hoà nhịp tuyệt hảo trong mọi cuộc sống, và khi con nhịp nhàng với nó, con sẽ cùng tuôn chảy với nó cách nhẹ nhàng, và con sẽ tìm được ở đó niềm vui và sự siêu thoát. Vậy tại sao con không hoà nhịp với nó, đồng thanh với nó, để vui hưởng trọn vẹn cuộc đời?
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con khao khát được tiếp xúc với Cha luôn mãi. Xin Cha luôn nhắc nhở con trong mọi nơi mọi lúc để có được thái độ đúng đắn trước mọi sự việc, có được sự hài hoà với mọi hoàn cảnh, mà mục tiêu trên hết của con, sẽ là đặt Cha lên hàng đầu và biết hy sinh bản thân mình để đạt tới mục tiêu đó. Cha ơi, hãy giúp con đừng sợ khó, sợ khổ, và có lòng nhiệt thành luôn mãi gia tăng, vì danh Cha và sự nghiệp của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung