Tìm Kiếm

25 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và đáp trả


Ngày 25 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con đừng bao giờ có ý nghĩ rằng con không có gì để cho cả, dù chỉ là một lúc nào đó thôi. Con phải cho nhiều lắm đấy. Nhưng con đừng nghĩ tới chuyện đó, như thế tốt hơn. Và con hãy nghĩ đến người khác nhiều hơn và hãy sống vì họ. Con càng có thể quên mình đi để phục vụ tha nhân, mà không một chút suy tính mình sẽ rút ra được gì, thì con càng hạnh phúc lắm. Con đừng bao giờ cho một tay, rồi tay kia lấy lại! Khi con cho cái gì, bất cứ cái gì, hãy cho một cách nhưng không, để người ta có thể sử dụng nó hoàn toàn tự do. Khi con cho, hãy cho dồi dào, tự do và hết mình, rồi quên nó đi. Con hãy áp dụng nguyên tắc này mỗi lần con cho ai vật gì, quý giá hoặc nhỏ bé đến đâu cũng vậy, vật chất hay tinh thần, sờ mó được hay chỉ là vô hình. Con hãy luôn luôn quảng đại khi cho đi, và đừng bao giờ sợ rằng con sẽ thiếu thốn, bởi nếu thế thì không phải là cho thật sự. Khi con cho thật sự, con sẽ không thiếu một cái gì.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con khát khao được tấm lòng của Cha, quảng đại, vị tha, quên mình, ra đi không giầy dép, không túi bị, sẵn sàng bị thiếu hụt bấp bênh, bất ổn. Vì trong con có tất cả: Giàu sang, phú quí, no đầy, vững chãi, khôn ngoan, sáng tỏ - để con cho đi và cho đi mãi mãi nguồn sống vô tận của Cha trong con.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung