Tìm Kiếm

21 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 21 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Ai cũng có lần kinh nghiệm bị giao động toàn diện bởi một người nào đó đã làm hay nói điều gì. Thay vì tức khắc trực diện với vấn đề một cách sáng suốt và bình tĩnh, thì con lại để nó đè nặng trên vai con và làm ảnh hưởng tất cả lối suy nghĩ và hành động của con, đến nỗi con đành bó tay và chịu thua. Cũng có thể là con đã bắt đầu một ngày với những ý định tuyệt vời, trái tim đầy yêu thương cho mọi người, dốc quyết nhìn cái tốt nhất ở mọi nơi. Nếu lần sau còn xảy ra một sự chao đảo nào nữa, con hãy quan quan sát cái đang diễn tiến và hãy nâng lòng con lên ngay tức khắc. Hãy kêu cầu Cha! Tâm trí con hãy ở lại với Cha và hãy hoàn toàn chú ý về Cha và sự hiện diện của Cha. Rồi con hãy xem điều đó có khác hơn trong con không.
Nếu con có thể nhanh chóng đưa các suy tư của con hướng về Cha và về tình yêu của Cha, khi con thấy mình đang ở trong một tình huống tiêu cực, lúc đó mọi cái đều có thể hoàn toàn thay đổi. Lần sau con hãy nhớ làm như vậy. Con hãy thử và xem cái gì sẽ đến!
Lời đáp trả:
Cha ơi! Trong lúc này thì con tin rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào đến với con, con cũng sẽ hướng ngay về Cha và nhìn thấy Tình Yêu Cha đang bao phủ lấy con và chắc con sẽ vượt được tất cả để tìm ra được những hài hoà trong Cha. Con sẽ được miễn nhiễm bởi những tiêu cực, vì đôi Mắt Cha, Trái Tim Cha sẽ bão hoà tất cả.
Cha ơi! Xin Cha hãy gìn giữ con như chính con ngươi của mắt Cha vậy.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung