Tìm Kiếm

11 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 11 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con có cảm thấy hài hoà với cuộc sống không? Con có cảm thấy mình là một với mọi tâm hồn ở xung quanh con? Con có cảm thấy được bình an không? Con cũng là thành viên của sự hỗn loạn và sự rối ren mà thế giới này đang vật lộn chăng? Hay cuộc đời của con góp phần vào việc giải đáp những vấn đề của thế giới? Trong lúc này không ai có thể ngồi xuống giữa hai cái ghế. Hoặc con hoạt động cho ánh sáng hoặc con quay lưng lại nó; tuỳ con lựa chọn. Hoặc con theo Cha, hoặc con chống lại Cha.
Đức Tin và đức Cậy của con không thể ở tình trạng hâm hâm hay không một chút tin tưởng. Đức Tin và đức Cậy, hoặc phải thật vững vàng, hoặc hoàn toàn hững hờ.
Cha cần con phải nóng như Lửa, bốc cháy tình yêu Cha, hoàn toàn cống hiến cho Cha và cho Chương Trình của Cha, sẵn sàng làm theo Ý Cha mà không màng chi đến phần thưởng. Cha đòi hỏi tất cả và chỉ khi nào con cho đi tất cả thì con mới nhận lãnh tất cả. Cha sẽ không từ chối con một điều gì, và con sẽ thấy rằng mọi sự Cha có là của con.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cha muốn gì ở nơi con, xin Cha cứ thực hiện, vì cây viết chì đang ở trong Tay Cha mà! Con tin rằng những gì con đang sống, đang có, đang hoạt động là do chính sự điều khiển của Cha. Vậy Cha có trách nhiệm hơn con đấy. Phần con chỉ biết ngoan ngoãn nắm Tay Cha, hoặc nằm gọn trong Tay Cha để mặc cho Cha điều khiển con đấy. Cha chả nói là con phải buông ra để Cha cầm dây cương đó thôi! Cha muốn dẫn con đi đâu con sẽ theo Cha đến cùng. Vì Cha là Bạn đường và là Bạn đời của con và con tín thác đời con cho Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung