Tìm Kiếm

24 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 24 tháng Tám: 
Tiếng thì thầm:
Con hãy thăm dò lòng mình xem ở đó có nhen nhúm một điều gì bất ổn hay một sự chia rẽ chăng? Ở đó có một điều gì bất hoà, ghen tương, ham muốn, hay bất cứ một cái gì tiêu cực có thể chặn đứng con lại? Con hãy nhìn thẳng mình một cách trung thực và sòng phẳng, và hãy thành thực. Con sẽ thấy ngay tức khắc, không nghi ngờ gì nữa, cái hạt cát kia-mà đó là con-đang làm chậm trễ việc thực hiện chương trình của Cha. Nếu con cảm thấy khó chịu và đang đưa ra những lời biện hộ và cố gắng thanh minh thanh oan cho các hành động và suy nghĩ của con, thì con có thể chắc chắn rằng đang có cái gì ở trong thâm tâm con, phải thay đổi đấy.
Nếu con nhận ra điều đó, con đừng bối rối lo lắng, mà hãy lập tức thay đổi mọi thái độ và lối nhìn của con. Cha luôn luôn đang ở đó để giúp đỡ con. Con hãy kêu cầu Cha, Cha sẽ giúp con vượt thắng tất cả những gì có thể chặn ngang đường đi của con, ngăn cản con cảm thấy mình là một với tổng thể.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con chỉ bối rối lo sợ rằng nếu con cứ an toàn và bình lặng trong Bàn Tay yêu thương của Cha thì con có hoàn tất được chương trình của Cha trên con không? Nhưng con tin rằng đường lối Cha đã hoạch định cho con là theo đúng khả năng con. Nhưng cũng như con đã xin Cha là cứ thẳng tay đẽo gọt trên con những gì đang cản trở con đi vào đường lối Cha đã dành cho con.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung