Tìm Kiếm

4 tháng 8, 2015

14 Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh

14 Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh

Các thành viên của Gia đình Đa Minh đã quen thuộc với bản văn “Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh”. Theo các sử gia, có lẽ bản văn này ra đời vào khoảng năm 1260-1288, xuất xứ là tu viện Bologna.  Mục tiêu của tác giả là muốn giới thiệu với anh em thánh Đa Minh như một mẫu gương cầu nguyện: kèm theo các bức tranh là những lời giải thích với nhiều trưng dẫn Kinh thánh. Chắc hẳn tác giả đã được gợi hứng từ  hồ sơ phong thánh của thánh Đa Minh, cũng như những chứng tích được kể lại trong cuốn Vitae fratrum (Đời sống các anh em) của cha Gerard de Frachet. Thủ bản hiện được lưu giữ trong bảo tàng viện Vaticanô (Codex Rossianus 3), tuy chỉ là bản sao chép (cuối thế kỷ XIV) chứ không phải là bản gốc.

Dựa theo mẫu đó, cha Bartolomeo da Modena O.P.  đã viết một bài về 14 cách cầu nguyện  trong một tác phẩm về “Đời sống anh em giảng thuyết” (Vita di gli frati predicatori) vào khoảng năm 1470. Bản gốc không còn, nhưng chỉ còn một bản sao chép do chị nữ tu Domenica de' Recarco da Verona; có lẽ chính chị  đã vẽ các bức tranh này.
 
So với tác giả trước, ta thấy sự khác biệt không chỉ ở con số gia tăng (14 thay vì 9), nhưng cũng có sự thay đổi khung cảnh. Bối cảnh luôn là nhà nguyện, và mất đi bức tranh về cầu nguyện lúc đi đường. Mặt khác, phòng nguyện không khép kín, nhưng có cửa sổ rộng, mở ra đến chân trời. Thánh nhân cũng không ngồi, cả khi đọc lectio divina. Nên lưu ý là việc đánh tội cũng là một cách thức cầu nguyện.
  

 1. Cúi mình sâu

 


 1. Nằm sấp, dang hai tay 

 

 1. Quỳ gối và cúi mình, úp tay lên mặt 

 
 

 1. Đứng thẳng, tay mở ra, mắt nhìn Chúa chịu nạn 

 
 

 1. Ban đêm đánh tội ba lần  

 

 1. Quỳ gối, cúi mặt và dang tay 

 

 1. Đứng thẳng, mắt ngước lên trời 

 

 

 1. Bái gối 

 

 1. Đứng thẳng, với những dạng thức khác nhau của đôi tay 

 
 

 1. Đứng thẳng, dang tay theo hình thập tự
 
 1. Đứng nhấc chân, hai tay giơ thẳng lên trời 

 
 

 1. Cầm sách trước mặt (lectio divina)

 
 

 1. Quỳ gối  

 

 1. Nhờ một anh em đánh tội 
 
(daminhvn.net)