Tìm Kiếm

4 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 4 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Tại sao con không bắt đầu mỗi ngày bằng sự hoà nhịp với cái gì là tốt nhất và cao nhất trong con? Sau đó, con mang theo với nó tất cả những gì con làm trong suốt ngày. Con hãy để cho sự bình an và tình yêu tuôn chảy tự do trong con và ngang qua con, đi đến với mọi người xung quanh con. Con hãy nhìn xem cái Tổng thể của Cha và sự hoàn thiện của Cha nơi mọi anh em con và con hãy dừng lại ở đó. Khi con có thể làm điều đó, thì mọi điều bất toàn nơi họ sẽ biến hết và con sẽ chiêm ngắm họ trong ánh sáng của sự hoàn thiện; bởi con sẽ nhìn bằng Mắt của Cha và Cha chỉ nhìn thấy sự hoàn mỹ trong mọi sự và mọi tâm hồn. Con hãy chiếu giãi Cha. Hãy nên Một với Cha! Chớ gì tâm trí con đang ở trong khối Tổng thể và sự Hiệp Nhất! Hãy nhớ rằng Cha đang hoạt động trong con và ngang qua con và Cha đang hướng dẫn mọi tư tưởng của con và mỗi hành động của con; như thế để cho sự hài hoà, vẻ đẹp, luật lệ và trật tự thấm nhập và trong cuộc sống con, còn những hỗn độn và tội lỗi sẽ bị tung ra ngoài qua các cửa sổ. Bao lâu con sống trong tình trạng tâm linh đó, mọi sự sẽ trở nên tốt hơn.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cái tốt nhất, cao nhất trong con là chính Cha đang ở trong con, mà con phải hoà nhịp với và mang theo với con trong mọi hành động của con. Vâng tổng Thể của Cha thật là hoàn mỹ, con yêu những thành phần của nó, vì nó liên quan đến Cha và Cha là người con yêu. Hôm nay con cảm nghiệm được là Tình Yêu chân thật phát xuất một sự chiêm ngắm đầy cảm thông, đầy hiểu biết, đầy ngưỡng phục. Và Cha là đối tượng chiêm ngắm của con.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung