Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 2 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Mọi tâm hồn đều có cái để chia sẻ. Có nhiều vật tặng và kho tàng ở nhiều mức độ khác nhau. Có thể con không có những quà tặng vật chất, nhưng chắc chắn con có những quà tặng loại khác, bất kể là gì. Con đừng giữ lấy cho mình, mà hãy có lòng ước muốn làm nó nổi bật lên ra ánh sáng, đừng che giấu nó và hãy sử dụng nó cho đáng, và đừng bao giờ để vinh danh con, mà luôn luôn là để Danh Cha rạng rỡ. Con đừng sở hữu gì cả, nhưng hãy sử dụng và vui hưởng tràn trề tất cả những gì con có. Vậy con có cái gì để cho không?

Con hãy dành thì giờ mà tìm cho ra, nếu con không biết. Hãy cho đi với tất cả tấm lòng, hãy cho đi với niềm vui sướng và hãy biết ơn vì con có cái gì để cho, bất kể là gì. Khi con đã chọn sống theo kiểu đó, nghĩa là hoàn toàn dâng hiến cho Cha và cho công việc của Cha, con không thể bám víu vào bất cứ một cái gì nữa. Con hãy nhớ rằng tất cả những gì con có là của Cha, và do đó, tất cả là để chia sẻ với mọi người, với tổng thể.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Lại một lần nữa con xin dựa vào Cha. Cha biết trong con có gì là đáng giá thì xin Cha hãy giúp con tận dụng nó cho chương trình của Cha, và những gì khác còn đang là tiềm ẩn, xin Cha cũng giúp con làm cho nó nổi bật lên vì không bao giờ là quá nhiều để đóng góp vào sự nghiệp của Cha. Cha ơi! Con cũng hiểu thế nào là vĩnh cửu hoá, những giây phút hiện tại, con đang sung sướng để thực tập điều đó.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung