Tìm Kiếm

27 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 27 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Một quan niệm mới cũng như một hạt giống được trồng trong hơi ấm của mái nhà. Hạt giống này chưa thể đưa ngay ra khỏi bầu khí ấm áp đó khi nó chưa hội đủ sức mạnh để có thể được trồng ở nơi nó phải đương đầu với những yếu tố ở bên ngoài. Một quan niệm mới cũng vậy: nó không thể được bốc ra như một con thỏ từ cái mũ của nhà ảo thuật. Để nó có được bản chất và hình hài thì phải cho nó thời gian. Nó phải được thử sức nhiều lần trước khi đem nó ra cho mọi người. Điều đó đòi hỏi một tình yêu lớn lao và một sự kiên nhẫn tột bực; điều đó đòi hỏi sự cống hiến và sự tận tuỵ. Quá trình này đang được thực hiện trong lúc này cho Thời Kỳ Mới. Đây là một cái gì hoàn toàn mới. Có nhiều ý tưởng mới và nhiều quan niệm mới đang được nảy sinh, và mỗi cái phải được thử nghiệm, thông hiểu, yêu mến và trân trọng. Nếu con là một trụ cột của Thời Mới, con phải sẵn sàng tiến bước không chút sợ hãi và sẵn sàng thử thách cái mới nhất của cái mới.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Vậy là mỗi ngày Cha đã cho con một quan niệm mới nó sẽ là một hạt giống gieo trên bụi gai, trên đá sỏi hay trên mảnh đất màu mỡ? Tất cả đều có thể và chỉ tuỳ ở con, nếu con muốn nó trở nên tốt nhất, có hiệu quả nhất. Nhưng Cha cũng biết muốn và việc làm ít khi đi đôi với nhau. Nhưng cũng chỉ cần con cố gắng thì Cha đã đến hỗ trợ con rồi.
Vậy con sẽ cố gắng biến những quan niệm mới kia trở thành hành động. Xin Cha hãy giúp con một tay.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung