Tìm Kiếm

23 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 23 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Nếu con thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn mà phải chấp nhận và yêu mến, con vẫn có thể làm được một cái gì, nếu con muốn; bởi nếu con đi vào cõi thinh lặng và tìm kiếm Cha, Cha sẽ chiếu sáng chân lý vào mỗi hoàn cảnh đó. Cha sẽ cho con thấy tại sao con lại đang ở nơi con đang ở và tại sao con lại làm cái con đang làm. Con sẽ thấy rõ ràng là có một lý do thật đúng cho sự việc đó và có những bài học thật quan trọng mà con phải học.
Bao lâu con không thay đổi thái độ, con sẽ không học được yêu nơi con đang ở, những người xung quanh con, và công việc con đang làm, và con sẽ ở mãi trong hoàn cảnh không yêu đó. Ngay từ khi con học được bài học đó và con thật sự yêu mến công việc của con, và con làm những công việc đó với tất cả tấm lòng vì Cha, và cho Cha, lúc đó con sẽ bước sang một hoàn cảnh khác. Con hãy nhìn xem tình yêu đang mở mọi cánh cửa cho con !
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con đang yên ấm lắm rồi ở nơi con đang ở và trong công việc con đang làm, đến nỗi con sợ rằng sao con được hưởng phúc nhiều đến thế và cứ mãi thế sao? Cha ơi! Có gì không ổn xin Cha cứ đảo lộn, cứ dẹp bỏ thẳng tay. Điều con mong ước nhất là được có Cha mãi mãi trong cuộc đời và được yêu Cha hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con. Vì đó mới là hạnh phúc, vui mừng cho con. Cha ơi! Xin nhận lấy Lời của Hồn con! và cũng là Lời Giao ước của con với Cha.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung