Tìm Kiếm

20 tháng 10, 2015

Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ kính thánh Martin de Porres, Giáo xứ tổ chức Tuần Cửu Nhật để suy niệm học hỏi và noi gương các nhân đức của thánh nhân.
  • Địa điểm: Đài Thánh Martinô trong nhà thờ.
  • Giờ kinh nguyện mỗi ngày: từ 14g20 đến 15g00.
  • Ngày khởi sự: Thứ Sáu 23-10-2015.
  • Ngày kết thúc: Thứ Bảy 31-10-2015.
(Ngày kết thúc có nghi thức rước kiệu và thánh lễ tạ ơn lúc 15g00)
Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự.
Hội đồng mục vụ (gxdaminh.net)