Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 14 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Trách nhiệm lớn của con là phải được mọi người tin tưởng. Điều đó có nghĩa là con đang ở vị trí tốt nhất, đúng lúc nhất để làm điều mà con biết phải làm. Con sẽ không bao giờ gác lại ngày mai cái mà con phải làm hôm nay. Khi con bắt đầu một việc gì, con sẽ làm cho tới cùng, cho dù con có gặp những trở ngại gì đi nữa. Con sẽ không bao giờ ngã lòng vì những trở ngại đó, nhưng con sẽ nhìn đó như những bước chân phải tiến lên, và như những thách đố phải vượt qua. Con sẽ vững như tảng đá, vì sự an toàn và vững chắc đang ở trong con, và con sẽ không nao núng bởi những điều kiện bên ngoài hoặc bởi những hỗn loạn và xáo trộn vây quanh con. Cho dù có gì xảy đến con cũng không thể để mình trầm bổng theo tháng ngày, hôm nay vui vẻ, mai lại buồn rầu. Như thế con mới trở nên xứng đáng cho mọi người tin tưởng, đó là trở nên mạnh mẽ và có lòng dũng cảm.
Trong khi con càng mang nhiều trách nhiệm và xứng đáng được tin tưởng, con sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi không còn một cái gì có thể thắng được sức mạnh của con.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Trên thế giới này đã có và đang có biết bao người được mọi người tin tưởng thương yêu kính trọng. Đó chính là hiệu quả của những ơn lành dồi dào Cha hằng đổ xuống cho nhân loại và sự cộng tác bền bỉ của con người với ơn nghĩa của Cha. Và trong đó con hy vọng con là một thành phần nhỏ bé.
Chớ gì ơn của Cha đổ xuống trên chúng con đừng trở nên vô ích, và sẽ là những bậc thang để chúng con tiến lên cùng Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung